Sau một thời gian làm freelance mình thấy hiện ở vn ít chổ đăng và quảng cáo dịch vụ quá nên quyết định làm một trang web để các freelancer dễ dàng đăng dịch vụ, quảng cáo, tìm kiếm thêm khách hàng cũng như thuận tiện tìm kiếm các freelancer khác để hợp tác luôn.website: KETNOI247.comĐịnh hướng của website là tạo nơi quảng cáo dịch vụ, đăng job, tìm kiếm freelancers, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cơ hội hợp tác cho các freelancers,…Một trong những tính năng đặc trưng của trang hiện tại là tìm kiếm dịch vụ, freelancer theo khoảng cách, mình tập trung tính năng này nhằm dễ dàng tìm kiếm các freelancer xung quanh. Ngoài ra cũng có nhiều dịch vụ freelance cần làm việc trực tiếp, lệ thuộc khoảng cách nên mình nghĩ tính năng này sẽ hữu ích.Các bạn đang làm freelance ghé qua ủng hộ cho xin chút ý kiến để hoàn thiện tính năng, phát triển web.Ngoài ra bạn nào quan tâm có ý định/ý tưởng muốn hợp tác, phát triển dưới bất kỳ hình thức nào thoải mái trao đổi, đề xuất nha.

Thx.