Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 13
 1. #1
  Tham gia
  10-04-2022
  Bài viết
  50
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  🌟TV S.ony, S.amsung, L.g giá kho sale rẻ 30 40% so với sthị !!! 🌟

  "🌟TV S.ony, S.amsung, L.g giá kho sale rẻ 30 40% so với sthị !!! 🌟

  Chào cả nhà

  Em chuyên phân phối tivi model 2022 giá kho rẻ hơn siêu thị 30 40%.

  Các anh chị em làm nội thất hay homestay, khách sạn lấy tivi bên em rất nhiều.

  Tivi to, giá rẻ rất phù hợp để xem #BóngĐá #Worldcup #2022

  - So ny 32w610g FullHD = 5.4 (Sthi 7.5tr)
  - So ny 43x75 4k = 9.6 (Sthi 12.5tr) 🔥,⚡
  - So ny 50x75 4k = 10.6 (Sthi 14tr) ⚡
  - So ny 43x80k 4k = 13 (Sthi 15tr)
  - So ny 50x75k 4k = 12 (Sthi 16.5tr)
  - So ny 49x8500h 4k = 14.5 (Sthi 18.5tr)
  - So ny 50x80j 4k = 12.9 (Sthi 17.5tr) ⚡
  - So ny 50x85j 4k = 13.5 (Sthi 19.5tr)
  - So ny 50x80k 4k = 14.5 (Sthi 18.5tr)
  - So ny 55x80k 4k = 15.5 (Sthi 18.5tr)
  - So ny 55x85j 4k = 15.5 (Siêu Thị 22.5tr) 🔥,⚡
  - So ny 55x80j 4k = 13.5 (Siêu Thị 19.5tr) 🔥,⚡
  - So ny 55x90j 4k = 16 (Siêu Thị 23.5tr) ⚡
  - So ny 55x75k 4k = 13 (Siêu Thị 18.5tr)
  - So ny 55x7500h 4k = 12.5 (Siêu Thị 17.5tr) 🔥
  - So ny 65x80k 4k = 20.5 (Siêu Thị 24.5tr)
  - So ny 65x75k 4k = 16.5 (Siêu Thị 21.5tr)
  - So ny 65x7500h 4k = 14.5 (Siêu Thị 19.5tr) 🔥
  - So ny 65x8000h 4k = 16.5 (Siêu Thị 21.5tr) 🔥
  - So ny 65x80j 4k = 17.9 (Siêu Thị 22.5tr) 🔥,⚡
  - So ny 65x85j 4k = 18.9 (Siêu Thị 24.5tr) 🔥
  - So ny 75x86j 4k = 26 (Siêu Thị 29tr) ⚡
  - So ny 75x80j 4k = 24.5 (Siêu Thị 42.5tr) 🔥
  - So ny 75x80k 4k = 29 (Siêu Thị 35.5tr)
  - So ny 75x90k 4k = 37 (Siêu Thị 46.5tr)
  - So ny 85x85k 4k = 51 (Siêu Thị 59.5tr)
  - So ny 55a80j 4k Oled = 28 (Siêu Thị 38.5tr) 🔥
  - So ny 65a80j 4k Oled = 37 (Siêu Thị 58.5tr) 🔥,⚡
  - So ny 75x90j 4k = 31 (Siêu Thị 45tr) ⚡
  - So ny 77a80j 4k Oled = 59 (Siêu Thị 90tr) ⚡

  - .S.am.sung 43au7200 4k = 8.6 (Siêu Thị 11.5tr) 🔥,⚡
  - .S.am.sung 43au9000 4k = 9.9 (Siêu Thị 12.5tr) 🔥
  - .S.am.sung 43bu8000 4k = 10.5 (Siêu Thị 14.5tr)
  - .S.am.sung 55au8100 4k = 12.9 (Siêu Thị 15.5tr) 🔥
  - .S.am.sung 55au7002 4k = 11.5 (Siêu Thị 13.5tr)
  - .S.am.sung 55au7200 4k = 10.9 (Siêu Thị 17.5tr) ⚡
  - .S.am.sung 55q60b 4k qled = 15.5 (Siêu Thị 17.5tr)
  - .S.am.sung 55au9000 4k = 12.9 (Siêu Thị 19.5tr)
  - .S.am.sung 50au7002 4k = 10.5 (Siêu Thị 13tr)
  - .S.am.sung 50au7200 4k = 9.5 (Siêu Thị 13.5tr) 🔥
  - .S.am.sung 50bu8000 4k = 12.5 (Siêu Thị 16tr)
  - .S.am.sung 50au8100 4k = 10.5 (Siêu Thị 17tr) ⚡
  - .S.am.sung 50q65a 4k qled = 14.5 (Siêu Thị 19.5tr)
  - .S.am.sung 50q60b 4k qled = 13.8 (Siêu Thị 16.5tr)
  - .S.am.sung 55bu8000 4k = 14.5 (Siêu Thị 17.5tr)
  - .S.am.sung 55q70a 4k qled = 15.5 (Siêu Thị 22tr) ⚡
  - .S.am.sung 65au9000 4k qled = 17.5 (Siêu Thị 21tr)
  - .S.am.sung 65bu8000 4k = 17.5 (Siêu Thị 21tr)
  - .S.am.sung 65au7002 4k = 15.5 (Siêu Thị 17.5tr)
  - .S.am.sung 55q65a 4k qled = 13.5 (Siêu Thị 18.5tr) ⚡
  - .S.am.sung 65q60t 4k qled = 16.5 (Siêu Thị 21tr)
  - .S.am.sung 65q60b 4k qled = 19 (Siêu Thị 21tr)
  - .S.am.sung 65q70a 4k qled = 21.5 (Siêu Thị 29tr) 🔥,⚡
  - .S.am.sung 65q80a 4k qled = 23 (Siêu Thị 32tr) 🔥
  - .S.am.sung 65q85a 4k qled = 35.5 (Siêu Thị 45tr)
  - .S.am.sung 65q90a 4k qled = 45 (Siêu Thị 55tr)
  - .S.am.sung 75tu8100 4k qled = 19.9 (Siêu Thị 35tr) ⚡
  - .S.am.sung 75q60t 4k qled = 21.5 (Siêu Thị 32tr) 🔥
  - .S.am.sung 75q70a 4k qled = 28 (Siêu Thị 45tr) 🔥
  - .S.am.sung 85q60a 4k qled = 36.5 (Siêu Thị 52tr)
  - .S.am.sung 85q70a 4k qled = 45 (Siêu Thị 59tr)
  - .S.am.sung 75bu8000 4k = 26 (Siêu Thị 32tr)
  - .S.am.sung 75q70b 4k qled = 31 (Siêu Thị 45tr)
  - .S.am.sung 85bu8000 4k = 39 (Siêu Thị 52tr)
  - .S.am.sung 85q60b 4k qled = 44 (Siêu Thị 55tr)

  - L.g 43uq7550 4k = 9.9 (Siêu Thị 12tr)
  - L.g 43up7550 4k = 8.9 (Siêu Thị 12tr) 🔥,⚡
  - L.g 43nano75 4k nanocell = 10.5 (Siêu Thị 14tr)
  - L.g 50uq7550 4k = 10.9 (Siêu Thị 14tr)
  - L.g 55uq8000 4k = 13.5 (Siêu Thị 15tr)
  - L.g 50up7550 4k = 10.5 (Siêu Thị 12.6tr) ⚡
  - L.g 50up7800 4k = 10.9 (Siêu Thị 13.6tr) 🔥
  - L.g 55nano79 4k nanocell = 12.5 (Siêu Thị 15.6tr) ⚡
  - L.g 50nano80s 4k nanocell = 14.9 (Siêu Thị 15.5tr)
  - L.g 55nano80s 4k nanocell = 15.5 (Siêu Thị 19tr)
  - L.g 55nano86 4k nanocell = 14.5 (Siêu Thị 19tr) 🔥,⚡
  - L.g 65uq7550 4k = 16.5 (Siêu Thị 19tr)
  - L.g 65nano79 4k nanocell = 17.5 (Siêu Thị 19tr)
  - L.g 65nano86 4k nanocell = 19.5 (Siêu Thị 25tr)
  - L.g 65qned91 4k nanocell = 24 (Siêu Thị 29tr)
  - L.g 65nano95 4k nanocell = 24.5 (Siêu Thị 40tr) 🔥
  - L.g 48a1 4k Oled = 16.5 (Siêu Thị 27tr) 🔥
  - L.g 48c1 4k Oled = 18.9 (siêu thị 23tr) 🔥
  - L.g 55c2 4k Oled = 36 (siêu thị 29tr)
  - L.g 55c1 4k Oled = 24.5 (Siêu Thị 29tr) 🔥
  - L.g 55a1 4k Oled = 20.5 (Siêu Thị 24tr)
  - L.g 55g1 4k Oled = 279 (Siêu thị 42tr) ⚡
  - L.g 65a1 4k Oled = 26.5 (Siêu thị 42tr) 🔥,⚡
  - L.g 65b1 4k Oled = 28.5 (Siêu thị 39tr) ⚡
  - L.g 65g1 4k Oled = 42 (Siêu Thị 49tr)
  - L.g 65c2 4k Oled = 37 (Siêu Thị 54tr) 🔥
  - L.g 65c1 4k Oled = 33 (Siêu Thị 45tr) 🔥,⚡
  - L.g 70up7750 4k = 16.8 (Siêu thị 22tr) 🔥
  - L.g 70up7800 4k = 17.7 (Siêu thị 23tr) ⚡
  - L.g 75up7750 4k = 19.5 (Siêu thị 24tr) 🔥,⚡
  - L.g 75up7800 4k = 20.5 (Siêu thị 25tr) 🔥,⚡
  - L.g 75nano75 4k nanocell = 23 (Siêu Thị 28tr) 🔥
  - L.g 75nano86 4k nanocell = 27.5 (Siêu Thị 33tr) 🔥
  - L.g 77c1 4k Oled = 55 (Siêu Thị 80tr) 🔥,⚡
  - L.g 75uq8000 4k = 25 (Siêu Thị 33tr)

  # T.V fullbox bảo hành chính hãng toàn việt nam, số giờ bật màn hình 0h, đầy đủ khuyến mại đi kèm như siêu thị Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Mediamart...

  # T.v giá kho nên rẻ hơn sthi điện máy 30 40%. CÓ TRẢ GÓP 0%

  # Model nào không có ở list trên vui lòng inbox e lấy giá tốt

  # Kho e nhận mua t.v cũ hỏng giá tốt

  🎯 Địa chỉ kho tại Mai Động, Tam Trinh và Yên Sở Hà Nội. Có chi nhánh tại kcn Vĩnh Lộc, Bình Tân Tp HCM. Có ship cod Toàn Quốc 🚚

  🤙 Số phone và Z.alo 09.88.062.120 📲

  🤙 Em cần tuyển CTV bán hàng T.v, điện máy online, chỉ cần có máy tính hay điện thoại thông minh là đc.💸 Thu nhập hàng tháng 4 - 6tr 💸

  "
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  10-04-2022
  Bài viết
  50
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  "Buổi tối bụng đói cồn cào
  Ship cho anh chút ngọt ngào đi em"

  - - - Updated - - -

  "Buổi tối bụng đói cồn cào
  Ship cho anh chút ngọt ngào đi em"

 3. #3
  Tham gia
  10-04-2022
  Bài viết
  50
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Gọi anh là đồ ba phải..phải ăn phải ngủ phải yêu em

 4. #4
  Tham gia
  10-04-2022
  Bài viết
  50
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  "Mai này anh ngã xuống ao
  Em mà nhìn thấy em lao xuống dìm"

 5. #5
  Tham gia
  10-04-2022
  Bài viết
  50
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  màn hình nháy 3 đỏ làm thế nào bạn

 6. #6
  Tham gia
  10-04-2022
  Bài viết
  50
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  "Hôm nay em muốn ăn gì
  Thực đơn có bánh có trà và anh"

 7. #7
  Tham gia
  10-04-2022
  Bài viết
  50
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  "Hôm nay thời tiết dịu dàng
  Hay là mình cũng nhẹ nhàng yêu nhau"

  - - - Updated - - -

  "Hôm nay thời tiết dịu dàng
  Hay là mình cũng nhẹ nhàng yêu nhau"

 8. #8
  Tham gia
  10-04-2022
  Bài viết
  50
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  "Tình đắng như ly cà phê
  Mê anh nào anh đó bị bê đê"

 9. #9
  Tham gia
  10-04-2022
  Bài viết
  50
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  "Yêu anh đừng để em buồn
  Anh buồn anh sẽ tắt nguồn đi chơi"

 10. #10
  Tham gia
  10-04-2022
  Bài viết
  50
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Khi nhìn thấy những cặp tình nhân khắc tên nhau trên cây, tôi luôn tự hỏi: yêu đương thì mang theo dao làm gì

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •