Trang web về mô hình sa bàn https://mohinhbacviet.com/ với các thông tin chia sẻ kinh nghiệm làm mô hình sa bàn của các thành viên chuyên làm mô hình, sa bàn cho các dự án lớn. Với nhiều lưu ý, sáng tạo và cả tuyển dụng cho các bạn đam mê lĩnh vực này tham khảo nhé.