Để đây cho các bạn nào cần nha.
Đây là channel giúp các bạn tự học TIN HỌC VĂN PHÒNG.
Chỉ cần bạn vào đây, chọn môn cần học và xem hướng dẫn là OK thôi.
Link đây nha cả nhà: https://www.youtube.com/TracHoangAn
Vào channel, chọn Playlist nha mọi người.