Chào mọi người,
Tôi có vấn đề cần chỉ giúp:

- Máy Samsung A32 do để túi quần chưa khóa bị chạm lung tung, rồi bị mất biểu tượng YOUTUBE trên màn hình.
- Trong máy còn ứng dụng đó.
Phải vào Cài đặt/Ứng dụng vẫn thấy có Youtube, bấm Mở thì mới vào được Youtube.

Xin mọi người chỉ cách lôi nó ra màn hình chính, hay phím tắt, để khi cần bấm là vào luôn.

Xin cảm ơn!.