Em có 1 bài tập assembly tuy đơn giản nhưng em lại không biết làm vì mới học ạ (( Mong các bác giúp đỡ.
Đề bài: Viết chương trình assembly cho phép nhập 1 số nguyên n và kiểm tra những số nhỏ hơn có phải là số nguyên tố và in ra màn hình. Em cảm ơn các bác nhiều lắm ạ