Em đang làm trợ lý ảo python nói tiếng việt, giờ em muốn chạy con trợ lý ảo đó trên điện thoại thì làm như nào ạ? Nhờ anh chị tư vấn giúp em với ạ!