Lệnh gọi ký quỹ là điều xảy ra khi nhà giao dịch không còn bất kỳ khoản ký quỹ khả dụng / khả dụng nào nữa. Nói cách khác, tài khoản yêu cầu nhiều tiền hơn. Điều này thường xảy ra khi các khoản lỗ giao dịch làm giảm mức ký quỹ khả dụng xuống dưới mức có thể chấp nhận được do nhà môi giới xác định.

Khi các nhà giao dịch chi tiêu phần lớn vốn chủ sở hữu của họ vào số tiền ký quỹ đã sử dụng, một cuộc gọi ký quỹ sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn và hầu như không có khả năng xử lý thua lỗ. Dưới góc độ của các nhà môi giới, đây là cơ chế cần thiết để quản lý hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

Sau đây là những lý do chính dẫn đến thông báo cuộc gọi ký quỹ, không theo thứ tự cụ thể:

Giữ một giao dịch thua lỗ quá lâu sẽ làm cạn kiệt số tiền ký quỹ có sẵn
Kết hợp lý do đầu tiên cho việc lạm dụng tài khoản của bạn
Tài khoản không đủ tiền sẽ buộc bạn phải giao dịch quá mức với số tiền ký quỹ khả dụng quá ít
Giao dịch không có điểm dừng khi giá di chuyển mạnh theo hướng ngược lại.