Up lên nào ! vẫn thanh toán đầy đủ nhé mọi người .