Xin chào mọi người!
Máy nhà win7 64 bit cài đặt Visual Studio 2012 Ultimate.
(Có bản 2017, 2019 file offline mà cài đặt thất bại nên đành xài 2012)
Nay muốn cài Xamarin để lập trình C# cho android,
Xin mọi người hướng dẫn, từ đầu đến đuôi luôn.
Cảm ơn mọi người trước!