Mình muốn lắp mạng mới để dùng cho cái remote computer ( Nôm na vpn, vps cho dễ hiểu). Bây giờ nhà mình đang xài fpt mạng dây chung với wifi, nhà cỡ 8 cái điện thoại nó kéo giờ không nổi ảnh hưởng mạng dây của mình luôn nhất là xài mấy cái livestream, tiktok cùng lúc thì thôi, đứng hình. Bây giờ mình tính lắp mạng riêng để xài mạng dây cho riêng máy tính. Remote mình xài cho ip Usa. Anh em cho hỏi mình nên xài mạng nào với gói cước nào thì kéo tốt nhất.
Cám ơn anh em.