Các thông báo trên màn hình khóa có thể bị người khác đọc thấy. Để ẩn đi, bạn vào Settings -> System -> Notifications & actions, sau đó tắt mục Show notifications on the lock screen.
Như vậy là chỉ khi nào bạn mở khóa máy thì mới đọc được các thông báo này.
Ngoài ra, bạn cần ngắt trợ lý ảo Cortana khi đang ở màn hình khóa. Bạn vào Settings -> Cortana -> Talk to Cortana và tắt mục Talk to Cortana even when my device is locked.
Để ẩn địa chỉ email ở màn hình khóa, bạn vào Settings -> Accounts -> Sign-in Options và tắt mục Show account details (e.g email address) on sign-in screen.
Hy vọng những hướng dẫn này sẽ giúp ích cho bạn!