Thông thường, kết quả test mang tính chất khách quan, độ chính xác cao, tuỳ vào tính chất công việc mà họ có những mẫu test và độ chuyên nghiệp khác nhau. Sau đây là mẫu Bài test IQcho ứng viên được tổng hợp và chia sẻ đến các bạn, mời các bạn tham khảo.
Câu hỏi 1: Tìm số thích hợp điền vào ?
0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?
A. 20
B. 21
C. 23
D. 28
Câu hỏi 2: Những số nào nên thay thế dấu chấm hỏi?
100, 95, ?, 79, 68, ?, 40, 23
a. 70 và 55
b. 80 và 55
c. 88 và 50
Câu 3. Sắp xếp các chữ cái: “HÙCYẬNUC” bạn được tên
A. Một tỉnh thành
B. Một nhà thơ
C. Một bài hát
D. Một vị vua
Câu 4. Tám người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?
A. 3 cái
B. 5 cái
C. 7 cái
D. 9 cái
Câu 5. Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó?
A. 5 giờ 30 phút
B. 5 giờ 20 phút
C. 4 giờ 48 phút
Câu 6. Một con sóc nhảy theo một giỏ hạt dẻ nằm trên tay bạn. Giả sử rằng cứ mỗi cú nhảy con sóc tiến được 30cm, mỗi bước bạn đi là 20cm. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước nhảy để con sóc lấy được hạt dẻ nếu khoảng cách giữa bạn và con sóc lúc đầu là 1,8m và cứ sau một bước nhảy của con sóc thì bạn mới tiến một bước.
A. 6 bước nhảy
B. 16 bước nhảy
C. 17 bước nhảy
D. 18 bước nhảy
E. 19 bước nhảy
F. 20 bước nhảy
Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mẫu Bài test IQ cho ứng viên, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng đăng nhập theo link sau để tham kháo trọn bộ câu hỏi và đáp án tại surehcs