Xin chào,
Mình xin giới thiệu các bạn apps quản lý thu chi đơn giản miễn phí V1ThuChi, ứng dụng đơn giản dễ hiểu dành cho tất cả mọi người:
Có thể bạn không kiếm được nhiều tiền nhưng quản lý thu chi hiệu quả, bạn luôn là người tự chủ
1. Thiết lập khoản thu
2. Thiết lập khoản chi
3. Xem tất cả khoản thu từ ngày đến ngày
4. Xem tất cả khoản chi từ ngày đến ngày
5. Cho phép chỉnh sửa thu chi từ ngày đến ngày
6. Cho phép xem bản cân đối thu chi từ ngày đến ngày
7. Ứng dụng không đòi hỏi bất kỳ thông tin cá nhân nào của các bạn, hoạt động được ngay cả khi offline
Chỉ cần lên Google Play gõ V1ThuChi, có hướng dẫn đầy đủ dễ hiểu. Chúc các bạn quản lý tốt các khoản thu nhập của mình