Hiện giờ mình thấy phần mềm này quảng cáo đang hot, chắc ai cũng từng nghe qua, nghe vô lý thật sự. có ai nghĩ là làm được thật không?