Ngày 25 tháng 8 năm 1991, Linus Torvalds đăng một thông báo cho biết ông đang xây dựng một hệ điều hành miễn phí. 30 năm qua, hệ điều hành đó có tên là Linux đã trở thành dự án mã nguồn mở quan trọng nhất trong lịch sử, cung cấp năng lượng cho tất cả các siêu máy tính, đóng vai trò là xương sống của đám mây và internet, chạy phần lớn điện thoại di động và máy tính lớn, và thậm chí hoạt động trên Trạm vũ trụ quốc tế.

Báo cáo việc làm nguồn mở năm 2020 của The Linux Foundation và edX cho thấy Linux là kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất trong số các nhà quản lý tuyển dụng kỹ thuật. Điều này phần lớn là do sự áp dụng ngày càng nhanh chóng của các công nghệ đám mây chạy trên Linux.

Để kỷ niệm 30 năm Linux, Jeremy Andrews, founding partner/CEO của Tag1 Consulting đã có cuộc phỏng vấn khá thú vị (và khá dài) với Linus Torvalds. Bài phỏng vấn có 2 phần:

Phần 1 về Linux và Git
Phần 2 Mã nguồn mở và các vấn đề khác

Xem 2 bài phỏng vấn tại đây

https://giaiphapso.com/30-nam-ra-doi...va-git-phan-1/
https://giaiphapso.com/30-nam-ra-doi...he-nua-phan-2/