Post: Cái DDTH này tại sao đi xuống
User: thlins
Infraction: Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa
Points: 3

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
Cái DDTH này tại sao đi xuống , bởi vì đăng ký xong đéo có email kích hoạt, hệ thống để lâu quá đéo có ai chăm sóc, xong đéo post đc bài thì khách nó chẳng cút hết cmnr.