Theo Computing Technology Industry Association (CompTIA), CompTIA Security + là chứng chỉ toàn cầu xác nhận các kỹ năng cơ bản bạn cần để thực hiện các chức năng bảo mật cốt lõi và theo đuổi sự nghiệp bảo mật CNTT.

CompTIA Security + là chứng chỉ bảo mật đầu tiên mà các chuyên gia CNTT nên đạt được. Nó thiết lập kiến ​​thức cốt lõi cần thiết cho bất kỳ vai trò an ninh mạng nào và cung cấp bàn đạp cho các công việc an ninh mạng cấp trung gian. Ứng viên thành công sẽ có các kỹ năng sau:

Phát hiện các loại xâm nhập khác nhau và hiểu các khái niệm kiểm tra thâm nhập và quét lỗ hổng bảo mật
Cài đặt, định cấu hình và triển khai các thành phần mạng trong khi đánh giá và khắc phục sự cố để hỗ trợ bảo mật tổ chức
Triển khai các khái niệm kiến ​​trúc mạng an toàn và thiết kế hệ thống
Cài đặt và định cấu hình các dịch vụ nhận dạng và truy cập, cũng như các kiểm soát quản lý
Thực hiện và tóm tắt các phương pháp hay nhất về quản lý rủi ro và tác động kinh doanh
Cài đặt và định cấu hình cài đặt bảo mật không dây và triển khai cơ sở hạ tầng khóa công khai (public key infrastructure).

Kỳ thi CompTIA Security + tập trung vào các phương pháp hay nhất và mới nhất để quản lý rủi ro và giảm thiểu rủi ro, bao gồm cả việc nhấn mạnh hơn vào khả năng thực hành và thực hành để xác định và giải quyết các mối đe dọa, tấn công và lỗ hổng bảo mật.

Bài đầy đủ tại đây: https://itguru.vn/blog/chung-chi-com...-biet-the-nao/