MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu không quan hệ – nonrelational database management system (DBMS) mã nguồn mở, sử dụng các tài liệu (documents) linh hoạt thay vì các bảng và hàng để xử lý và lưu trữ các dạng dữ liệu khác nhau. Là một giải pháp NoSQL, MongoDB không yêu cầu hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), vì vậy nó cung cấp một mô hình lưu trữ dữ liệu đàn hồi (elastic) cho phép người dùng lưu trữ và truy vấn các kiểu dữ liệu đa biến một cách dễ dàng. Điều này không chỉ đơn giản hóa việc quản lý cơ sở dữ liệu cho các nhà phát triển mà còn tạo ra một môi trường có khả năng mở rộng cao cho các ứng dụng và dịch vụ đa nền tảng.

MongoDB documents hoặc bộ sưu tập tài liệu là các đơn vị dữ liệu cơ bản. Được định dạng dưới dạng Binary JSON (Java Script Object Notation), các tài liệu này có thể lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau và được phân phối trên nhiều hệ thống. Vì MongoDB sử dụng thiết kế lược đồ động, người dùng có sự linh hoạt vô song khi tạo bản ghi dữ liệu, truy vấn bộ sưu tập tài liệu (document collections) thông qua tập hợp MongoDB và phân tích lượng lớn thông tin.

Ngoài phiên bản MongoDB chạy trên các máy chủ cục bộ (local), MongoDB còn có phiên bản chạy trên cloud với tên gọi là MongoDB Atlas. Atlas cung cấp tất cả các tính năng của MongoDB, đồng thời tự động hóa các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu như cấu hình cơ sở dữ liệu, cung cấp cơ sở hạ tầng, bản vá, mở rộng sự kiện, sao lưu, v.v., giúp các nhà phát triển tập trung vào những gì quan trọng nhất đối với họ. MongoDB Atlas cũng cung cấp lợi ích kép về tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Lược đồ động (dynamic schemas) cho phép người dùng thay đổi lược đồ dữ liệu của họ mà không cần sửa đổi, mang lại sự linh hoạt. Tính năng “automatic sharding” của nó cho phép người dùng mở rộng quy mô mà vẫn không cần ngừng hoạt động của ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về MongoDB trên ITguru: https://itguru.vn/blog/tai-sao-mongo...cung-csdl-nay/