Hiện tại mình cần một số bạn giỏi phân tích cấu trúc dâtbase.
Bạn nào có thể đủ tự tin thì liên hệ với mình
Sđt: 0981734215