Mình cần tuyển 1-3 bạn thực tập sinh năm 1-3 làm phụ các công việc liên quan tới làm mịn sản phẩm bằng PHP, nghiệp vụ đơn giản, kỹ thuật lập trình cũng đơn giản.

Bên mình chủ yếu làm về web và SEO dự án, có thể truy cập https://osd.vn để xem chi tiết.