các bạn tư vấn dùm con acer desktop của mình không lên nguồn, khi chưa cắm vào máy adapter hiển thị 18V, sau khi cắm vào máy chủ đèn adapter tắt và đo được 0V. các bạn cho mình hỏi là do bộ phận nào hư vậy

adapter thì chắc không phải vì minh cắm vào pc khác nó hoạt động tốt.