Quote Được gửi bởi sanhpv View Post
thế kia là bị chết website r ý chứ tụt gì nữa
Chuẩn site có vấn đề rồi.