Phần mềm gửi tin nhắn SMSPro là phần mềm gửi tin nhắn Marketing. Dùng thử miễn phí rất hiệu quả trong việc gửi tin nhắn Marketing số lượng lớn. Phần mềm rất thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Hỗ trợ kết nối điện thoại android gửi theo danh sách được định trước