Phiên bản Ubuntu 20.10 với tên mã Groovy Gorilla chính thức phát hành vào ngày 23/10/2020. Ngay bây giờ chúng ta có thể cài đặt và trả nghiêm các tính năng mới của Ubuntu 20.10.Các tính năng mới trên Ubuntu 20.10

Desktop GNOME được nâng cấp
Groovy Gorilla sử dụng GNOME 3.38.0, phiên bản mới nhất của môi trường desktop đồ họa, hỗ trợ trải nghiệm desktop Ubuntu mặc định. Phần này được chỉnh sửa và các ứng dụng cũng được làm cho gắn kết nhất có thể trong tổng thể.

Di chuyển các shortcut trong lưới Applications
Lưới “Applications" từng có hai chế độ xem: "Frequent" hiển thị các ứng dụng phổ biến nhất và "All" liệt kê tất cả các ứng dụng. Với GNOME 3.38.0, bạn có một chế độ xem tùy chỉnh duy nhất.Bạn có thể kéo và sắp xếp lại thứ tự của các biểu tượng ứng dụng theo cách mình muốn. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái không còn nữa. Bạn có thể sắp xếp các nội dung tùy ý. Nếu bạn muốn biểu tượng Firefox ở vị trí đầu tiên, chỉ cần nhấp và kéo biểu tượng vào đúng vị trí - nó sẽ ở đó cho đến khi bạn thay đổi. Lưới này cũng có thể điều chỉnh theo tỷ lệ biểu tượng, độ phân giải và chế độ màn hình.

Kéo một biểu tượng lên trên một biểu tượng khác tạo thành một ngăn xếp hoặc nhóm, giống như trên điện thoại thông minh. Ví dụ, bạn có thể muốn kéo tất cả các biểu tượng LibreOffice vào một nhóm.

Thông báo lịch
Công cụ lịch cũng đã được cập nhật. Bây giờ, bạn có thể xem thông báo về các mục lịch của mình ở cuối bảng điều khiển.Tổ chức lại menu System
Menu System hiện có tùy chọn Restart. Trước đây, bạn chỉ có thể truy cập tùy chọn Restart sau khi chọn Power Off.Chỉnh sửa hộp thoại Settings
Đây không phải là một thay đổi lớn, nhưng các tùy chọn sau trong hộp thoại Settings đã được đổi tên:

“Universal Access” hiện là “Access”.
“Screen Displays” giờ là “Displays”.
“Device Color profiles” đổi thành “Color”.
“Language and Region” bây giờ là “Region and Language”.