Thời gian, chi phí, tiện dụng ... là những lợi ịch mà phần mềm quản lý phòng khám đem lại, với tiêu chí đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng chung tôi luôn luôn lắng nghe để cập nhật cũng như phát triển các phần mềm quản lý tốt hơn tối ưu hơn
Với những tính năng chú trọng vào quản lý bệnh nhân và bán hàng thuốc tồn kho sẽ giúp người quản lý bao quát tốt hơn và đưa ra các chiến lược trong tương lại

Chi phí hợp lý
THời gian triển khai nhanh

Xin mời liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0986 822 596
website: www-cmbliss-com