Mình lên diễn đàn này thấy có nhiều bài vào lảm nhảm cái gì đó, giảng kinh thuyết pháp thì cũng chẳng phải, quảng cáo cũng không phải luôn, seeding gì đó hay sao. Nói chung là rất khó hiểu, với những bài có chèn link hoặc đề cập đến những nhà cung cấp sản phẩm/ dịch vụ còn có thể xem là spam, quảng cáo gì đó, còn những bài viết cứ như copy ở đâu đó quăng vô, vô thưởng vô phạt. Ngày nào cũng có những bài như vậy. Như hình sau:

[IMG][/IMG]

Minh nghi rằng không có người vào đây đọc mà nó được đăng lên bằng công cụ tự động đâu đó và nó đăng hàng loạt diễn đàn bất kể nội dung có phù hợp hay không.

Ai đó giải thích giúp, mục đích của những người đăng các bài như vậy để làm gì? Những bài viết đó có nội dung đủ thứ, chẳng liên quan gì tin học thì ai vào đọc làm gì?