Theo TS Nguyễn Thị Phương Dung :”Trải qua 16 năm học ở Việt Nam từ phổ thông đến đại học và kinh nghiệm 12 năm sinh sống và làm việc ở đại học Mỹ, tôi nhận thấy học sinh Việt Nam có tố chất không thua kém gì học sinh các nước phát triển.”

Vì vậy để học sinh Việt Nam phát triển toàn diện hơn trẻ em cần rèn luyện 3 kỹ năng sau:

1.Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm tập trung vào sự phát triển tư duy, kỹ năng quản lý, làm chủ bản thân và tăng cường hiệu quả học tập, làm việc cá nhân lẫn phối hợp đội nhóm.

Kỹ năng mềm sẽ giúp trẻ tìm ra thế mạnh và đam mê của mình để định hướng nghề nghiệp sau này với động lực rõ ràng và chiến lược cụ thể

2. Kỹ năng tài chính

Trào lưu khởi nghiệp đang lan rộng trong giới trẻ cả nước hiện nay và kèm theo đó là những hệ lụy do chạy theo trào lưu mà không được trang bị các kỹ năng quản lý tài chính hiệu quả.

Người Do Thái không phải tự nhiên mà khởi nghiệp giỏi nhất thế giới.

Bí mật nằm ở truyền thống dạy con quản lý giá trị đồng tiền từ bé, được xem là chìa khóa để làm chủ cuộc sống.
Vì trước khi biết nhân tiền thì kỹ năng đầu tiên là phải biết kiếm tiền và giữ tiền trước đã.

3.Kỹ năng sáng tạo

Đây là nền tảng cho các phát minh, sáng chế ở mọi lĩnh vực và đặc biệt được chú trọng nhiều ở các nước phát triển.

Trẻ em nào khi bé cũng thường có nhiều ý tưởng độc đáo và sáng tạo hơn người lớn.

Và để nuôi dưỡng cũng như khơi gợi sáng tạo ở trẻ giáo dục STEM là một môn học vô cùng đúng đắn và cần thiết ở giai đoạn này.