Mình kết nối đầu ghi vantech sang máy laptop báo lỗi: "please click here to download and install the plug-in. Close the browser when installing the plug-in" mình đã làm bằng mọi cách rồi mà không kết nối được. Ai đã bị trường hợp này rồi thì tư vấn giúp nha. Tks