⏰Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là ngày
01/11/2020 hay 01/07/2022 ❓❓❓

🧐Hiện nay, căn cứ vào Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14, nhiều người dùng và doanh nghiệp đang hoang mang thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật là ngày 01/11/2020 hay ngày 01/07/2022. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn và doanh nghiệp làm rõ vấn đề này.💥

1️⃣ Đổi thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử sang ngày 01/07/2022 có đúng ko ❓❓❓

➡️➡️Năm 2018, Chính Phủ đã cho ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/11/2018, nhằm quy định về việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử phải tiến hành xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020.

Tuy nhiên, đến năm 2019, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) số 38/2019/QH14, ban hành vào ngày 13/06/2019, và có quy định một số điều liên quan đến hóa đơn điện tử. Tại Khoản 2, Điều 151, Chương XVII của Luật này đã quy định như sau: “Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”
Từ quy định trên, một số người dùng, doanh nghiệp đã suy luận rằng thời hạn bắt buộc sử dụng sẽ được lùi xuống ngày 1/7/2022.

Tuy nhiên, đây là một cách hiểu hoàn toàn sai lầm. Bởi quy định trên của Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được áp dụng chung cho hóa đơn, các chứng từ điện tử như: hợp đồng, thông báo, đề nghị, xác nhận hay các tài liệu ở dạng thông điệp dữ liệu, do các bên liên quan giao kết, thực hiện hợp đồng mà thôi. Do đó, hoàn toàn không có việc sẽ đổi thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử chậm nhất sang ngày 01/07/2022.
Ngoài ra, việc hiểu sau các quy định trên còn có thể dẫn đến nhiều rủi ro vi phạm pháp luật, bị xử phạt tài chính cho các tổ chức doanh nghiệp. Bởi, theo đúng quy định thì các doanh nghiệp không hoàn thành thời hạn đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2️⃣ Thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử tuân thủ đúng Thông tư 86, từ ngày 1/11/2020

Nếu bạn và doanh nghiệp đang phân vân thời hạn cuối cùng đăng ký chuyển đổi hóa đơn điện tử và thời hạn chậm nhất phải áp dụng hóa đơn điện tử thì hoàn toàn có thể tham khảo Thông tư số 68/2019/TT-BTC, được Bộ Tài chính ban hành mới đây nhất vào ngày 30/09/2019.

Thời hạn bắt buộc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử là từ ngày 1/11/2020.

Bởi, Thông tư này ngoài hướng dẫn thực hiện một số điều về nội dung của hóa đơn điện tử tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì còn được đánh giá là sự khẳng định chắc chắn lại một lần nữa của Bộ Tài chính về Nghị định 119 của Chính Phủ, rằng: thời hạn chậm nhất các doanh nghiệp phải áp dụng hóa đơn điện tử là từ ngày 01/11/2020.
Cụ thể, tại Khoản 3, Điều 26 của Thông tư này, Bộ Tài chính đã quy định như sau: “Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này.”
Như vậy, với quy định như trên thì 100% các doanh nghiệp tổ chức, cá nhân, hộ và cá nhân kinh doanh phải hoàn thành chuyển đổi hóa đơn điện tử muộn nhất vào ngày 31/10/2020 và bắt đầu sử dụng muộn nhất ngày 01/11/2020. Mọi thông tin đổi thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử đến thời điểm này đều là không chính xác.