xin chào cả nhà em là một member mới gia nhập diễn đàn mong anh chị em giúp đỡ em trong việc gia nhập diễn đàn