Các bạn cho mình hỏi, khi khởi động, máy mình cứ bị xuất hiện cái thông báo "can not load the pkcs#11 library".
Máy được bàn giao lại nên không biết sao lại xuất hiện nữa hic.
Có cách nào để bỏ cái thông báo đáng ghét này được không nhỉ?
Thank in advance!