Team mình vừa làm xong trang web đọc truyện online hoàn toàn miễn phí, truyện được cập nhật theo từng phút, nhờ mọi người góp ý giúp

Thanks