Anh em xem con này có ai cần hợp tác hay thê nào không tính ra thuê cấu hình em nó cũng ko rẻ
không biết ông nào đang thuê máy chủ hay gì muốn làm gì với em nó không em ở hcm
Cấu hình