Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
 1. #1
  Tham gia
  30-06-2020
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Ai giúp em code này được không. Menu quản lý sinh viên

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  #define MAX 50

  void input(int *n, int IDs[MAX], float grades[MAX]);
  void printALL(int n, int IDs[MAX], float grades[MAX]);
  void findHighestGrade(int n, int IDs[MAX], float grades[MAX]);
  void findLowestGrade(int n, int IDs[MAX], float grades[MAX]);
  void printHighestGrade(int n, int IDs[MAX], float grades[MAX]);
  void printLowestGrade(int n, int IDs[MAX], float grades[MAX]);
  void printMenu();

  int main()
  {
  int n = 0;
  int IDs[MAX];
  float grades[MAX];
  int option = 0;
  do
  {
  printMenu();
  scanf("%d", &option);
  switch(option)
  {
  case 1:
  input(&n, IDs, grades);
  break;
  case 2:
  printALL(n, IDs, grades);
  break;
  case 3:
  printHighestGrade(n, IDs, grades);
  findHighestGrade(n, IDs, grades);
  break;
  case 4:
  printLowestGrade(n, IDs, grades);
  findLowestGrade(n, IDs, grades);
  break;
  case 5:
  exit;
  break;
  default :
  printf("Your option is invalid");
  break;
  }
  }while(option > 5);
  return 0;
  }

  void printMenu()
  {
  printf("\t1. Input grade: \n");
  printf("\t2. Print all students information\n");
  printf("\t3. Print highest grades\n");
  printf("\t4. Print lowest grades\n");
  printf("\t5. Exit\n");
  printf("Please enter your option:");
  }

  void input(int *n, int IDs[MAX], float grades[MAX])
  {
  printf("\nInput student ID: ");
  scanf("%d", &IDs[*n]);
  printf("Input student grade: ");
  scanf("%f", &grades[*n]);
  (*n)++;
  }

  void printALL(int n, int IDs[MAX], float grades[MAX])
  {
  system("cls");
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
  printf("\n- The students' informations #%d:\n", i + 1);
  printf("\t + ID: %d\n", IDs[i]);
  printf("\t + Grade: %.2f\n", grades[i]);
  }
  printf("\nPress any key to back the menu: ");
  getchar(); getchar();
  }

  void findHighestGrade(int n, int IDs[MAX], float grades[MAX])
  {
  float max;
  for(int i = n; i < n; i++)
  {
  if(grades[i] > max)
  {
  grades[i] = max;
  }
  }
  }

  void findLowestGrade(int n, int IDs[MAX], float grades[MAX])
  {
  float min;
  for(int i = n; i < n; i++)
  {
  if(grades[i] < min)
  {
  grades[i] = min;
  }
  }
  }

  void printHighestGrade(int n, int IDs[MAX], float grades[MAX])
  {
  printf("The highest grade: %f", &grades);
  }

  void printLowestGrade(int n, int IDs[MAX], float grades[MAX])
  {
  printf("The lowest grade: %f", &grades);
  }
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  13-11-2020
  Location
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  3
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  mới học code thì nên học ngôn ngữ nào trước anh nhỉ?

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •