Bảo vệ ngôi nhà và bộ não của bạn trước những cuộc tấn công của Zombies trong Plants vs. Zombies ™ 3. Được sản xuất bởi PopCap Games, phiên bản này mang đến nhiều hành động hơn, nhiều chiến lược hơn và nhiều tacos hơn.


Plants Vs Zombies 3
Nhiệm vụ của bạn là thu thập những thực vật mới, bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi các cuộc tấn công của zombie. Giải đố theo cách của bạn thông qua các thử thách khó khăn trong game và kết nối với những người khác trực tuyến để thể hiện trình độ của bạn.

Download tại đây.