Click để xem hơn 200 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ:

Album ảnh này bao gồm các ảnh tư liệu từ thời kỳ Bác ra đi tìm đường cứu nước cho tới những chặng đường đấu tranh, giải phóng dân tộc sau này. Bên cạnh những hình ảnh tư liệu về sự nghiệp cách mạng của Bác, những khoảnh khắc lịch sử quan trọng còn có những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của Bác Hồ, hình ảnh quê hương gia đình của Bác và những khoảnh khắc ấm áp giữa Bác và đồng bào chiến sỹ cả nước.

Mời bạn click xem album ảnh tại trang Triển lãm sách Hồ Chí Minh: trienlamsachhcm<.>book365<.>vn