Bất kỳ ai đang dùng máy của Samsung dòng Galaxy J đều có thể gặp hiện tượng máy khởi động lên là vào thẳng recovery luôn, không vào máy sử dụng bình thường như trước nữa.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có thể do lỗi hệ thống lịch âm.
Cách fix tạm thời
Màn hình recovery chọn Try Again
=> cho máy lên màn hình đen
=> Sử dụng máy khác gọi qua máy bị lỗi
=> Rồi bắt máy
=> kéo thanh trạng thái xuống
=> vào cài đặt
=> nâng cấp phần mềm ( giữ màn hình luôn sáng)
=> đợi.

Nếu chưa bị vào Recovery

Cần đổi ngày sang hẳn tháng sau để bỏ qua tháng 4 nhuận âm lịch và đổi ngôn ngữ và vùng sang Tiếng Anh đừng cho về VN và TQ để tránh âm lịch.
Samsung quá chuối vụ này