PHẦN MỀM HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ
Cung cấp kho bài giảng điện tử theo các lớp. Nhà trường có thể tạo các lớp / doanh nghiệp cũng có thể tạo các lớp theo chủ đề. Sau đó nhà trường có thể thêm bài giảng điện tử vào các lớp.
Học viên đăgn ký bằng gmail của mình, có thể tham gia học online ngay lập tức. Hệ thống bài giảng điện tử hỗ trợ các dạng tài nguyên chính :
• Video bài giảng (tự upload các video mp4, hoặc video link từ youtube)
• PDF tài liệu giảng dạy theo từng ngày (từng bài),
• Slide powerpoint cho phép học viên có thể lướt nhanh nội dung bài giảng.
• Ghi âm bài giảng của giảng viên.
• Thời gian tối thiểu phải xem video trước khi làm bài kiểm tra (điều kiện thi)
• Mô tả nội dung chi tiết bài giảng (soạn dạng word online)
Với những thắc mắc của học viên, học viên có thể chat với giáo viên / giảng viên bằng công cụ chat ngay khi học viên đăng nhập bằng email của mình. Giảng viên cũng được thông báo qua email ngay lập tức khi có câu hỏi của học viên trong lớp của mình.
Đối với mỗi bài giảng online của mình giảng viên có thể soạn 5-10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn để xác định học viên hiểu bài. Đồng thời có thống kê làm bài của tất cả các học viên trong lớp, dựa trên kết quả thống kê đó giảng viên có thể biết tiến độ học tập của từng học viên trong lớp. Học viên có học thì có trả lời câu hỏi trác nghiệm.
Phần mềm xây dựng trên nền web có thể hỗ trợ thanh toán trực tuyến, có thể coi là phần mềm học trực tuyến hoàn chỉnh.

Vui lòng liên hệ :
Khánh ND (0936.906.900) zalo : 0936906900