Chào mọi người..
Tôi đang tìm một diễn đàn chuyên đề để quảng cáo video trên YouTube.
Nói cho tôi biết ai biết.
Cảm ơn.