Các bác trong diễn đàn này có ai đã có một hoặc nhiều hơn một chứng chỉ tin học được liệt kê trong danh sách dưới đây không?

1/Chứng chỉ Certified Data Professional (CDP)
2/Chứng chỉ Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
3/Cisco Certified Network Associate (CCNA)
4/Cisco Certified Network Professional (CCNP)
5/Certified Information Systems Auditor (CISA)
6/CompTIA A +
7/Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
9/Microsoft Technology Associate (MTA)
10/Oracle Database Certifications
11/Project Management Professional (PMP)
12/Salesforce Certified Development Lifecycle and Deployment

Nếu các bác đã có thì thấy có sự thay đổi nào trước và sau khi lấy bằng không? Và thực sự có đáng để bỏ thời gian, tiền bạc để thi các chứng chỉ này?

Mọi người xem thêm chi tiết về 12 chứng chỉ được đánh giá cao năm 2020:

https://itguru.vn/blog/12-chung-chi-...ong-muon-nhat/