Chào mọi người

Em muốn có một file bat xóa thư mục (ví dụ C:\ProgramData\Temp) nếu thời gian thư mục được tạo >=7 ngày so với thời điểm hiện tại

Rất mong có được sự giúp đỡ của mọi người

Trân thành cám ơn

CEO76