Bảo vệ quyền riêng tư của bạn với Applock - Ứng dụng khóa các ứng dụng khác trên điện thoại của bạn bằng mã pin, mật khẩu mẫu và dấu vân tay.

Bạn không muốn bất kỳ ai có thể xem lén những nội dung trên điện thoại của mình. Bạn cần bảo vệ những thông tin, bí mật riêng tư và ngăn chặn truy cập trái phép trên điện thoại thì App lock là một ứng dụng thiết thực dành cho điện thoại của bạn.

✔️ Khóa được mọi ứng dụng mạng xã hội, sẽ không ai có thể xem lén các cuộc trò chuyện riêng tư của bạn nữa
✔️ Khóa ứng dụng hệ thống. Các ứng dụng hệ thống như danh bạ, tin nhắn, bộ sưu tập,.. đều có thể dễ dàng khóa lại bằng 1 cái click
✔️ Tất cả các ứng dụng thanh toán sẽ được tăng thêm 1 lớp bảo vệ khi bạn sử dụng Applock
✔️ Hình ảnh và các video của bạn cũng sẽ chỉ mình bạn có thể xem khi bạn đặt password for app để khóa chúng lại

Bây giờ hãy khóa các ứng dụng bằng khóa bảo mật AppLock - Khóa ứng dụng, ứng dụng bảo mật cá nhân để bảo vệ quyền riêng tư của bạn!