🌈🌈 CÙNG TMA THỰC TẬP HÈ NGAY TẠI TMA INNOVATION PARK 🌈🌈

Hè đến, bạn cần thực tập hè nhưng không muốn đi xa gia đình? Tham gia ngay chương trình 𝗜𝗡𝗗𝗨𝗦𝗧𝗥𝗬 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗦𝗛𝗜𝗣 ngay tại TMA Bình Định!

TMA mang đến cho bạn cơ hội có 1 không 2 với trên nhiều lĩnh vực:

✦ AI/ ML/ Data Science/ Big Data
✦ Business Application (Java, ASP. Net, Golang, Python, React…_)
✦ Mobile Application (Android, iOS)
✦ Testing (Manual, Automation)
✦ Telecom/ Network

◢◢ Không cần đi đâu xa với môi trường làm việc quốc tế ngay tại miền trung ◤◤
------------------
🌋🌋 Apply ngay CV về 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣-𝙗𝙞𝙣𝙝𝙙𝙞𝙣𝙝@𝙩𝙢𝙖.𝙘 𝙤𝙢.𝙫𝙣 để giành lấy cơ hội này nhé!
➜➜ Xem chi tiết tại: http://bit.ly/TMAIntern
➜➜ TMA Bình Định đã sẵn sàng chào đón các bạn!
#TMA #TMASolutions #TMABinhDinh #IndustryInternship