Bác nào từng làm api vnpost cho tôi xin ít tài liệu, cám ơn

trên mạng có cái này mà chả cụ thể tí nào: https:// donhang. vnpost. vn/api/Help , thiếu mất phần header với domain