SEO chỉ là 1 công việc nhỏ trong ngành Marketing online. Lĩnh vực marketing online rộng lắm, mình đi theo nghề seo cũng đủ nhiều việc rồi á