Bộ tổng đài panasonic KXTDA100D gồm với 7 khe cắm tùy chọn:

8 trung kế vào bưu điện ra 80 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 32 đường trung kế vào và ra 128 máy lẻ

- Cho phép kết nối nhiều tổng đài thành hệ thống đồng nhất (thêm card)

- Chức năng hiển thị số gọi đến và hiển thị số nội bộ.

- Khả năng kết nối card E1, ISDN, Voip...

- Disa lời chào gọi vào nhiều cấp (thêm card disa trả lời tự động).
- Khả năng tạo 1.000 mã password cho người dùng.

- Kết nối máy tính để tính cước tổng đài và lập trình