Mình gặp tình trạng một số file đuôi .zip, .dvb (file vba cad) khi tải về máy từ mạng về thì hệ thống win 7 tự động xóa nó (như là hệ thống xem nó như virus). Mình đã thử gỡ "window defender", tạm dừng phần mềm diệt virus, tắt tường lửa mà vẫn không tác dụng gì. Mong các pro ra tay giúp đỡ.