Đám cưới tập thể như vậy rất ý nghĩa đối với ng nghèo. Nhưng cá nhân mình nghĩ thì ai cũng muốn có một đám cưới riêng cho họ.