Hi all,
Em là mem mới nên nếu chưa đăng đúng nội quy hoặc không đúng forum em xin mọi người bỏ qua. Em xin hướng dẫn xử lý dữ liệu bằng file excel hoặc giới thiệu giúp em phần mềm có thể xử lý dữ liệu với đề bài yêu cầu như sau:
Tạo ra các cặp đấu với các điều kiện như sau:
+ Trong cùng 1 đội không được thi đấu với nhau.
+ Các hạng cân trong cặp thi đấu không được chênh lệch quá 3kg
+ Tạo cặp đấu một cách ngẫu nhiên
+ Xuất ra 1 file có thể in được.
Đội thí sinh 1 thí sinh 2 thí sinh 3
A 52 53 59
B 56 57 58
C 50 59 55
D 60 54 53
E 55 50 57
F 58 55 56

Gửi từ SM-G965N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk